Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, der vælges af folkekirkemedlemmerne i sognet. Menighedsrådet består af frivillige samt sognets præster, der automatisk indgår i rådet.

Menighedsrådets opgave er at skabe de bedste vilkår for at evangeliet kan forkyndes og arbejde aktivt for gode forhold for den lokale folkekirke.

Vi har i Ledøje-Smørum Pastorat ét menighedsråd, da man valgte at lægge de to menighedsråd i Ledøje og Smørum sammen.

Menighedsrådsmøder er offentlige. Dog har tilhører ikke stemmeret og må forlade mødet under evt. lukkede punkter.

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 18.00.

Du finder datoer for kommende menighedsrådsmøder herunder.

Du finder her på siden referater af tidligere møder i menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder 2023

 

Dato

Dagsorden Referat
26. januar Dagsorden Referat
     
23. marts Dagsorden Referat
     
25. maj   Referat
     
31. august Dagsorden Referat
     
27. september Dagsorden Referat
   

 

23. november    

 

 

 

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.