Menighedsrådsmøder 2019

Møderne afholdes som regel kl. 19 i Mødelokale A i Konfirmandhuset, hvor intet andet er angivet. 

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er velkomne til at deltage, - dog uden tale- og stemmeret.

 

Dato Dagsorden Referat
17. januar Dagsorden Referat
7. februar Dagsorden Referat
13. marts Dagsorden Referat
24. april Dagsorden Referat
23. maj Dagsorden Referat
11. juni Dagsorden Referat
21. august Dagsorden Referat
17. september Dagsorden Referat
24. oktober Dagsorden Referat
21. november Dagsorden Referat
27. december Dagsorden Referat

   Menighedsrådsmøder