Konfirmations undervisning 2024-2025:

Undervisningen varer fra 20. august 2024 indtil jul:


7.A fra Balsmoseskolen tirsdage fra kl. 14.30 
7.Z fra Boesagerskolen tirsdage fra kl. 14.30 
7.Y fra Boesagerskolen tirsdage fra kl. 14.30 


Efter jul fra 7.  januar 2025 indtil konfirmation:


7.B Balsmoseskolen  tirsdage fra kl. 14.00  
7.V Boesagerskolen tirsdage fra kl. 14.30 
7.X Boesagerskolen tirsdage fra kl. 14.30 
7.D Balsmoseskolen tirsdage fra kl. 14.30


Krav til at blive konfirmeret

For at blive konfirmeret skal du være døbt og deltage i konfirmandforberedelse. 

Er du ikke døbt, skal du kontakte din præst for at finde en dag, hvor du kan blive døbt.

Som konfirmand skal både følge undervisningen og være i kirkegange 10 gange for at blive konfirmeret.

Du skal deltage i et heldagsarrangement og nogle aftenarrangementer.

Undervisningen foregår i Konfirmandhuset, Flodvej 73E, Smørum.

 

Kirkegang

Alle konfirmander skal gå i kirke i forberedelsestiden. Samlet skal du deltage i mindst ti gudstjenester. Der er både gudstjenester om søndagen, på helligdage og der vil være særlige konfirmandgudstjenster.
Deltagelse i dåbsgudstjeneste, bryllup eller begravelse tæller ikke. 

Som konfirmand skal du udfylde et kirkegangsblad i forbindelse med gudstjenesten. Dette kirkegangsblad skal efter gudstjenesten underskrives af præsten eller en anden af kirkens personale. Derefter afleveres bladet til din konfirmationslærer ved den følgende time. Kirkegangsbladet fås i forbindelse med konfirmandundervisningen eller kan fås hos kirketjeneren i Kirken.

Har du glemt dit kirkegangsblad, kan du spørger kirketjeneren om engangsseddel.

Du kan se gudstjenstelisten her på hjemmesiden.

Du er også velkommen til at gå i kirke andre steder. Husk da at få præstens autograf på et kirkeblad eller lignende som bevis på, at du har været i kirke.

 

Obligatoriske gudstjenester

Én gudstjeneste i løbet af julen.

Én gudstjeneste i løbet af påsken.

 
Ferier
 
Vi følger skolernes feriekalender.