Kirkebladet

 

Du kan hente vores kirkeblad "Kirkeklokken" i pdf. format.

I bladet finder du vores aktiviteter, gudstjenestelister og små artikler. 

Kirkebladet husstandsomdeles i papirform i vore kirker Ledøje og Smørum sogne og kan også findes i Konfirmandhuset.

God læselyst!