Menighedsplejens Legat

Ledøje-Smørum Menighedspleje

Ledøje-Smørum Menighedspleje er en selvstændig, frivillig forening, der er tilknyttet Ledøje-Smørum Pastorat. Menighedsplejen støtter det diakonale arbejde (det kirkelige sociale arbejde) i Pastoratet og hjælper både enkeltpersoner og grupper.

 

Hvad kan vi hjælpe med?

Menighedsplejen kan hjælpe ved forskellige behov:

  • Julehjælp - Uddeling af julehjælp (ansøgningsfrist 14. december)
  • Konfirmandhjælp – støtte til køb af konfirmationstøj og fest
  • Begravelseshjælp – hjælp til udgifter i forbindelse med begravelse/bisættelse
  • Fritid – hjælp i forbindelse med udgifter til fritidsaktiviteter, forenings- og skoleudflugter
  • Akut hjælp – mennesker, der er i akut nød, kan i nogle tilfælde få et mindre legat.

Herudover støtter menighedsplejen forskellige arrangementer for beboere i pastoratet.

 

Hjælp Menighedsplejen med at hjælpe andre!

Menighedsplejens arbejde bygger på private bidrag, dvs. fra legater og fonde, donationer fra enkeltpersoner og indsamlinger i pastoratets kirker.

Bidrag kan indbetales på Menighedsplejens konto:
Arbejdernes Landsbank Reg.nr. 5339 kontonr. 0244764

Du kan også aflevere bidrag (anonymt) kontant i en kuvert til kirkekontoret eller i kontorets brevkasse (Flodvej 73E, 2765 Smørum)

 

Hvordan søger jeg?

Har du behov for hjælp er der forskellige måder, hvorpå du kan søge:

  • Du kan kontakte en af pastoratets præster – du finder kontaktoplysninger på præsterne her.
  • Du kan hente et ansøgningsskema i Ledøje og Smørum Kirker eller i Konfirmandhuset, Flodvej 73E, 2765 Smørum.
  • Du kan downloade et ansøgningsskema her fra siden

 

 Du finder vores ansøgningskemaet her

Postadresse
Ledøje-Smørum Menighedspleje
Kirkekontoret
Flodvej 73E
2765 Smørum
Telefon: 2974 5221

Bestyrelse
Brian K. Schønberg (sognepræst), formand
Mads Weng (sognepræst), næstformand
Bent Ravn, kasserer
Line Andrup
Edith Thingstrup, sognepræst (suppl.)