Menighedsrådsmøder 2017

Møderne afholdes som regel kl. 19 i menighedsrådslokalet i Konfirmandhuset, hvor intet andet er angivet. 

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er velkomne til at deltage, - dog uden tale- og stemmeret.

Dato Dagsorden og bilag Beslutningsprotokol
24. januar  Dagsorden
 Bilag
 Protokol
7. februar

 Ekstra møde om:
 visioner / udvalgsstruktur 

 
22. februar Dagsorden
Meddelelser
Bilag
 Protokol
21. marts Dagsorden
Bilag
 Protokol
29. marts Bilag  Protokol
20. april Dagsorden
Bilag
 Protokol

17. maj

 kl. 18

 Det årlige, lovpligtige menighedsmøde

Dagsorden
Formandens beretning

 

 Referat

17. maj
 kl. 19
 Dagsorden
 Bilag
 Protokol
20. juni  Dagsorden
 Bilag
 Protokol
24. august  Dagsorden
 Bilag
Protokol
20. september Dagsorden
Bilag
Protokol
26. oktober

Dagsorden
Bilag 

Protokol
23. november

Dagsorden
Bilag, Tillæg til Bilag 
Tillæg til dagsorden

Protokol

 

   Menighedsrådsmøder