Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, der vælges af folkekirkemedlemmerne i sognet. Menighedsrådet består af frivillige samt sognets præster, der automatisk indgår i rådet.

Menighedsrådets opgave er at skabe de bedste vilkår for at evangeliet kan forkyndes og arbejde aktivt for gode forhold for den lokale folkekirke.

Vi har i Ledøje-Smørum Pastorat ét menighedsråd, da man valgte at lægge de to menighedsråd i Ledøje og Smørum sammen.

Menighedsrådsmøder er offentlige. Dog har tilhører ikke stemmeret og må forlade mødet under evt. lukkede punkter.

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 18.00.

Du finder datoer for kommende menighedsrådsmøder herunder.

   Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.