Menighedsrådsmøder 2020

9. januar Dagsorden Referat
10. marts Dagsorden Referat
12. maj Udgået Udgået
10.juni Dagsorden Referat
13. august Dagsorden Referat
6. oktober Dagsorden Referat
12. november

Dagsorden fung. MR

Dagsordem Nyt MR

Referat  fung. MR

Referat Nyt MR

9.december    Udgået Udgået

         

   Menighedsrådsmøder