Tilmelding til Konfirmation 2025

 

 

Krav til at blive konfirmeret

For at blive konfirmeret skal du være døbt og deltage i konfirmandforberedelse. 

Er du ikke døbt, skal du kontakte din præst for at finde en dag, hvor du kan blive døbt.

Som konfirmand skal både følge undervisningen og være i kirkegange 10 gange for at blive konfirmeret.

Du skal deltage i et heldagsarrangement og nogle aftenarrangementer.

Undervisningen foregår i Konfirmandhuset, Flodvej 73E, Smørum.

 

Kirkegang

Alle konfirmander skal gå i kirke i forberedelsestiden. Samlet skal du deltage i mindst ti gudstjenester. Der er både gudstjenester om søndagen, på helligdage og der vil være særlige konfirmandgudstjenster.
Deltagelse i dåbsgudstjeneste, bryllup eller begravelse tæller ikke. 

Som konfirmand skal du udfylde et kirkegangsblad i forbindelse med gudstjenesten. Dette kirkegangsblad skal efter gudstjenesten underskrives af præsten eller en anden af kirkens personale. Derefter afleveres bladet til din konfirmationslærer ved den følgende time. Kirkegangsbladet fås i forbindelse med konfirmandundervisningen eller kan fås hos kirketjeneren i Kirken.

Har du glemt dit kirkegangsblad, kan du spørger kirketjeneren om engangsseddel.

Du kan se gudstjenstelisten her på hjemmesiden.

Du er også velkommen til at gå i kirke andre steder. Husk da at få præstens autograf på et kirkeblad eller lignende som bevis på, at du har været i kirke.

 
Obligatoriske gudstjenester

Én gudstjeneste i løbet af julen.

Én gudstjeneste i løbet af påsken.

 
Ferier

Vi følger skolernes feriekalender.
 

 

Har du brug for økonomisk hjælp til konfirmation, kan der sendes en ansøgning til Menighedsplejen

Følg med på vores hjemmeside www.lskirker.dk under fanen konfirmation.

 

Tilmelding konfirmation 2025