Menighedsrådsmøder 2016

Møderne afholdes som regel kl. 19 i menighedsrådslokalet i Konfirmandhuset, hvor intet andet er angivet. 

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er velkomne til at deltage - dog uden tale- og stemmeret.
 

Dato Dagsorden /beslutningsprotokol  Meddelelser  
26. januar, kl. 17  Link  Link
24. februar  Link  Link
17. marts  Link  Link
19. april  Link  Link
19. maj  Link  Link
16. juni  Link  Link
23. august  Link  Link

Orienterings- og valgmøde:
13. september

 Der er aftalevalg.

 
21. september  Link  Link
27. oktober  Link  Link
 Link - bilag

24. november
Kl. 18: menighedsmøde
Kl. 19: menighedsrådsmøde
Kl. 20: Konst. møde

 

Referat menighedsmøde
Beslutningsprotokol 
Beslutningsprotokol konstituerende møde

 

Årsberetning

Bilag

 

   Menighedsrådsmøder