Kirke- og skolesamarbejde

Ledøje og Smørum kirker har et samarbejde med pastoratets skoler omkring både konfirmationsundervisning og julegudstjenester.

Ledøje-Smørums præster deltager også meget gerne i skolernes undervisning i forbindelse med særlige emner som f.eks. tro, kristendommens historie, etik og moral.

Hvis skolen eller en lærer har nye ideer til, hvor Ledøje-Smørum kirker kan bruges i undervisningen, så kontakt sognepræst Mads Weng på telefon 2334 0621 eller på e-mail: mpw@km.dk.

Se også hjemmesiden for Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund provsti, www.bornogengle.dk.