Menighedsrådsmøder 2021

13. januar

Udgået

Udgået

10. februar

Dagsorden

Referat

17.marts

Dagsorden

Referat

15.april

Udgået

Udgået

11.maj

Dagsorden

Referat

9.juni

Dagsorden

Referat

25.august

Dagsorden

Referat

14.september

Dagsorden

Referat

11.november

Dagsorden

Referat