Menighedsrådsmøder 2018

Møderne afholdes som regel kl. 19 i menighedsrådslokalet i Konfirmandhuset, hvor intet andet er angivet. 

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og alle er velkomne til at deltage, - dog uden tale- og stemmeret.

Dato Dagsorden og bilag Beslutningsprotokol
 18. januar

Dagsorden, rev.
Bilag
Bilag, nyt 

 Beslutningsprotokol
 8. februar

Dagsorden
Bilag

 Beslutningsprotokol
 14. marts

Dagsorden
Meddelelser
Bilag

Beslutningsprotokol
 18. april

Dagsorden
Bilag

Beslutningsprotokol

14. maj 

24. maj

Dagsorden - bilag

Dagsorden - bilag

Beslutningsprotokol

Beslutningsprotokol

 20. juni

Dagsorden

Bilag

Beslutningsprotokol

 22. august

Dagsorden (rev. 7.8. og 16.8.)
Bilag (rev. 16.8.)

Beslutningsprotokol

 18. september

Dagsorden
Bilag
Ref. Ø-udv
Ref. E-udv

Beslutningsprotokol

 23. oktober

Dagsorden

Beslutningsprotokol
 22. november

 

Beslutningsprotokol

   Menighedsrådsmøder