Musik og Koncerter

 

 

Musik er en stor del af kirkens historie og en stor del af gudstjenesten, hvor vi bruger musikken til at lovsynge Gud. Men det er ikke kun ved gudstjenester, at du har mulighed for at opleve musik i kirkerne.

I Ledøje-Smørum Pastorat har vi i løbet af året en række forskellige koncerter og fællessangsarrangementer.

 

 

   Koncerter og musikgudstjenester