Gudstjenester

Ved gudstjensten samles menigheden i bøn og taksigelse til Gud. Vi hører Guds ord til os. Og ved gudstjenesten skabes et rum, hvor vi møder Gud, oplever Guds virkelighed og får del i Ham gennem nadverens sakramente. 

Med mange forskellige mennesker i forskellige aldre må forkyndelsen og formen også være forskellig, og derfor er der også mange forskellige former for gudstjenester i Folkekirken. De fleste forbinder gudstjenesten med Højmessen, som finder sted på alle årets søndage og helligdage, men der er også mange andre former for gudstjenester som børnegudstjenester, dåbsgudstjenester, musikgudstjenester, aftengudstjenester, konfirmandgudstjenester og andagter.

Alle gudstjenester er offentlige.

Højmessen
Søndagens gudstjeneste fejres hver søndag kl. 10.30 i både Ledøje og Smørum Kirke. På helligdage kan tidspunktet dog være ændret eller kun blive holdt i den ene af kirkerne, ligesom kun én kirke er åbent i sommerferien. 
Se hvornår der er højmesse her: Gudstjenesteoversigt

Dåbsgudstjeneste
På nogle lørdage er der dåbsgudstjenester. Læs mere her: Dåbsgudstjenester

Børne- og Familiegudstjenester
I løbet af året, eksempelvis ved højtider, afholdes en række børne- og familiegudstjenester, hvor forkyndelse og form er målrettet de yngre kirkegængere. Læs mere her: Børne- og Familiegudstjenester

Konfirmandgudstjenester
Konfirmander skal i løbet af deres undervisning i kirke 10 gange. For at gøre det lidt nemmere i forhold til fritidsinteresser og for at målrette gudstjenesten til de unge afholdes en række Konfrimandgudstjenester i løbet af året. 
Læs mere her: Konfirmandgudstjenester

Morgenbøn
Hver tirsdag er der morgenbøn i Overkirken i Ledøje Kirke kl. 08.30 - dog ikke i sommerferie og juletiden. Ledøje Kirke er dog stadig åbent for andagtssøgende hver dag 08.00-16.00.
Læs mere her: Morgenbøn 

Andagter på Porsebakken
Hver onsdag kl. 10.30 er der andagter/fællessang på Plejecenter Porsebakken. Læs mere her; Porsebakken.

Husk:

Kirkebil kan rekvireres til alle gudstjenester, sogneaftener og andre arrangementer, hvis man ikke selv har mulighed for transport. Kirkebilen kan bestilles på kirkekontoret.

   Gudstjeneste oversigt