Tilmelding til Konfirmation 2024
Åbner for tilmelding 1. maj 2023

Konfirmationsforberedelse i Ledøje-Smørum Kirker. Svar udbedes d.16.juni.

Der er 2 link til tilmelding et til Konfirmation samt konfirmationsundervisning 2024 nederst på siden,
begge SKAL udfylde!

Konfirmationsforberedelse er et tilbud til elever i 7. klasse om undervisning i kristendom. Undervisningens formål er, at eleven opnår fortrolighed med den kristne tro og med folkekirkens gudstjeneste. Indholdet i undervisningen er den bibelske fortælling, kirkens historie, etiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges i form af ugentlige lektioner. Nogle gange mødes vi også en aften og til et par arrangementer i weekenden. Der gives besked i god tid. Det forudsættes, at eleverne sideløbende med undervisningen deltager i et antal gudstjenester.

For at blive konfirmeret skal man være døbt. Hvis man ikke er døbt, kan man aftale dåb med præsten. Man kan deltage i undervisningen, selv om man ikke ved, om man vil konfirmeres. Der er dog mødepligt for tilmeldte.

I kan forvente at få tidspunkt for undervisning af vide ved skolestart og tidspunkt for konfirmationen inden efterårsferien. Selve datoen kan I læse her:

Boesagerskolen             

V - Lørdag 20. april

X - Pinselørdag 18.maj
Vi afholder stadig en konfirmation Store Bededag fredag den 26. april da vi har meldt dette ud tidligere. Dette er frivilligt. Pinselørdag er X klassens konfirmationsdag.

Y - Lørdag 27. april

Z - Lørdag 4. maj


Balsmoseskolen

 A -  Kristi Himmelfartsdag torsdag 9. maj 

B - Lørsdag 11. maj 

D - Pinselørdag 18. maj 


Naturskolen MIR

Lørdag 13. april - Ledøje kirke

Tilmelding til Konfirmation 2024

Tilmelding til konfirmationsundervisning 2024

 

Har du brug for økonomisk hjælp til konfirmation, kan der sendes en ansøgning til Menighedsplejen

Følg med på vores hjemmeside www.lskirker.dk under fanen konfirmation.