Konfirmander 2023-2024

Konfirmations undervisning 2023-2024

Undervisningen

15. august 2023 indtil jul

  • 7.A fra Balsmoseskolen tirsdage fra kl. 14.30 med Edith Thingstrup
  • 7.Z fra Boesagerskolen tirsdage fra kl. 14.30 med Mads Weng
  • 7.Y fra Boesagerskolen tirsdage fra kl. 14.30 med Peter Otken

Efter jul den 10.  januar 2023 indtil konfirmation

Startdato for undervisning: tirsdag d. 9. jan 2024

  • 7.B Balsmoseskolen  tirsdage fra kl. 14.00 med Peter Otken 

  • 7.V Boesagerskolen tirsdage fra kl. 14.30 med Mads Weng

  • 7.X Boesagerskolen tirsdage fra kl. 14.30 med Brian Schønberg

  • 7.D Balsmoseskolen med Edith Thingstrup

Krav til at blive konfirmeret

For at blive konfirmeret skal du være døbt og deltage i konfirmandforberedelse. 

Er du ikke døbt, skal du kontakte din præst for at finde en dag, hvor du kan blive døbt.

Som konfirmand skal både følge undervisningen og være i kirkegange ti gange for at blive konfirmeret.

Du skal deltage i et heldagsarrangement og nogle aftenarrangementer.

Undervisningen foregår i Konfirmandhuset, Flodvej 73E, Smørum.

Facebook

På Facebook opretter vi en gruppe, hvor der også vil være nyheder, praktisk info, fotos fra undervisningen, relevante musikvideoer osv.

Du kan allerede nu komme med i gruppen:   Konfirmation 2024 Ledøje-Smørum Kirker

Kirkegang

Alle konfirmander skal gå i kirke i forberedelsestiden. Samlet skal du deltage i mindst ti gudstjenester. Der er både gudstjenester om søndagen, på helligdage og der vil være særlige konfirmandgudstjenster.
Deltagelse i dåbsgudstjeneste, bryllup eller begravelse tæller ikke. 

Som konfirmand skal du udfylde et kirkegangsblad i forbindelse med gudstjenesten. Dette kirkegangsblad skal efter gudstjenesten underskrives af præsten eller en anden af kirkens personale. Derefter afleveres bladet til din konfirmationslærer ved den følgende time. Kirkegangsbladet fås i forbindelse med konfirmandundervisningen eller kan fås hos kirketjeneren i Kirken.

Har du glemt dit kirkegangsblad, kan du spørger kirketjeneren om engangsseddel.

Du kan se gudstjenstelisten her på hjemmesiden.

Du er også velkommen til at gå i kirke andre steder. Husk da at få præstens autograf på et kirkeblad eller lignende som bevis på, at du har været i kirke.

Obligatoriske gudstjenester

Én gudstjeneste i løbet af julen.

Én gudstjeneste i løbet af påsken.

Ferier

Vi følger skolernes feriekalender.