Bibelstudiekredsen 2018

25. september, 30. oktober og 27. november, alle dage kl. 19:30.

Hvordan er Gud?

Jesus’ ven, disciplen Johannes, svarer helt kort, og overraskende og for nogle provokerende:

”Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham”.

I disse ord fra Første Johannesbrev udtrykkes på enestående måde noget helt centralt i den kristne tro, noget der virkelig er en god nyhed.

Her i efteråret 2018 læser vi  sammen Johannesbrevene i Bibelstudiekredsen, og sammen forsøger vi at forstå, hvad Johannes mente.

Hvordan kan Gud være kærlighed?

Hvad er kærlighed, hvis Gud er kærlighed?

og hvor har Johannes det fra, når han kan beskrive Guds væsen så kort?

Johannesbrevene hører til de såkaldte katolske breve. Ordet katolsk betyder ”almindelig”, og brevene har fået denne betegnelse, da de alle er skrevet til en ikke nærmere specifik menighed.

Johannes er altså ligeså meget til os som det var til gruppe kristne, der først læste det!

Så kom og læs, diskuter, og lad os sammen få et klarere billede af hvem Gud er.

 

I foråret 2018 kom en del nye med i Bibelstudiekredsen, bl.a. sognepræst Mads Weng, hvilket gav et løft i forståelsen af teksten og ikke mindst det store overblik over relationer til andre dele af Bibelen.

Der er stadig plads til flere. Alle kan uden forudsætninger om særligt kendskab til Bibelen være med. Vi har bibler til dem, der ikke har en med.

Man kan deltage i så mange møder, man har tid og lyst til. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vi læser og forholder os til teksterne, men finder ofte yderligere information til belysning af teksterne og datidens samfundsmæssige forhold.

Vi synger et par salmer, gamle såvel som nye, fra salmebogen såvel som fra diverse samlinger.

Når man mødes for at tale om og tænke på og synge om Gud som han har vist sig i Jesus, så er det kirke. Så kom til kirke midt i ugen i Konfirmandhuset.

Det er uhøjtideligt, uformelt, afslappet og intet spørgsmål er for stort eller forkert at stille. Ja, man behøver ikke engang at tro på Jesus. Hvis man bare er nysgerrig, tvivler eller har spørgsmål, så er det her noget for dig. Hvis man tror, men gerne vil vide mere, så er det her også noget for dig.

Mødedatoer i efteråret:

25. september, 30. oktober og 27. november, alle dage kl. 19:30.

Vi slutter af med kaffe og er færdige kl. 21.30.

Alle er velkomne til at komme til en eller flere aftener. Deltagelse er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Evt. yderligere information kan fås ved henvendelse til Søren Lindeløv, mob. 61688144, sli@mail.dk eller Mads Weng 23340621, mpw@km.dk